Historik

Fyren Långe Erik, belägen på Ölands stora grund och norra udde är en 32 meter hög fyr byggd av kalksten.

Drivkraft till linsernas rotation var från början ett lodurverk vilket gick drygt en timma på en uppdragning. Detta urverk, som fortfarande finns kvar uppe i tornet togs ur bruk vid fyrens elektrifiering 1947.
Tjänstgörande fyrvakt tillbringade fram till detta årtal huvuddelen av vakttiden uppe i tornet (under fyrningstid).
Från 1910 fram till 1985 fanns mistsignalanläggning vid fyren.
Vid fyrplatsen var det 3 tjänster som fyrmästare och fyrvaktare där även arbete som väderobservatör ingick.
Dessa bodde med sina familjer i de intilliggande bostadshusen.
Fyrplatsen saknade landförbindelse fram till 1965, då den nuvarande bron byggdes.
Fyrplatsen automatiserades 1976 och efter det var det endast tjänst som väderobservatör som var bemannad på Ölands norra udde.
Hösten 1991 släcktes den stora lanterninen i fyren för att ersättas av en liten fyr som är monterad på fyrens balkong.